Приступница

Пре него што приступите нашој Социјалистичкој Партији Србије уколико желите можете се упознати са Статутом i Програмом

Презиме (обавезно)

Очево име (обавезно)

Име (обавезно)

Матични број (обавезно)

Датум рођења (обавезно)

Национална припадност

Назив завршене школе/факултета

Назив радног места

Назив предузећа/установе где је запослен

Место становања(oбавезно)

Општина становања(oбавезно)

Адреса становања(oбавезно)

Контакт телефон(oбавезно)

Интернет адреса