Општински одбор и Извршни одбор

Општински одбор има 63 члана који воде политику СПС-а на територији општине, утврђује политичке ставове и организује активности у остварењу програмских задатака, спроводе одлуке виших органа СПС-а на својој територији, именује изборни штаб и поверенике за свако бирачко место, организује и спроводи изборну кампању на својој територији, предлаже кандидате за посланике и одборнике, може да образује стална и повремена радна тела са одређеним задацима, одлучује о броју и оснивању месних организација, њиховом формирању и распуштању, одлучује о коалицијама на општинском нивоу.

Председник општинске организације координира и руководи седницама Општинског одбора и радом целокупне Општинске организације СПС Палилула.

Извршни одбор је извршни орган Општинског одбора.

Број чланова и начин њиховог избора утврђује општински одбор (осим уколико није члан по функцији) коме и одговарају за свој рад.

Рад извршног одбора организује Секретар, заједно са њим у раду учествују потпредседници Општинског одбора, председница Форума жена, председник Социјалистичке омладине Палилуле.

Извршни одбор припрема седнице одбора и спроводи његове одлуке, бира и разрешава секретара ИО ОО, организује текућу политичку активност, информише чланове, руководи пропагандом, верификује пријем нових чланова, организује прикупљање донација, координира рад месних организација и њихових повереника и руководи изборном кампањом.